acpcw.com
当前位置:首页>>关于辨字组词是什么意思的资料>>

辨字组词是什么意思

组词有:案辨、白辨、辨证、辨正、辨识、辨论、辨解、辨士、辨章、辨明.1、案辨 拼音:àn biàn 释义:查讯辨析.造句:他当机立断,案辨事实.2、白辨 拼音:bái biàn 释义:神话中的北方水神的助手.造句:神话故事中,相传北方水神

不辨菽麦 菽:豆子.分不清哪是豆子,哪是麦子.形容愚笨无知.后形容缺乏实际生产知识. 不辨真伪 辨:分辨.伪:虚假.无法辨别真的和假的. 鉴貌辨色 根据对方的脸色、表情行事. 见貌辨色 根据对方的脸色、表情行事. 离经辨志 读断

写法比较类似的字放到一组中,让你分辨,写出它们的拼音并且用字分别组成词语.

说明是非或争论真假:分~(亦作“分辨”).争~.答~.~白.~驳.~护.~解(ji?).~论.~士.~证.

辨别,辨认 很高兴为你解答本题,没问题的话,请及时点击右上角的采纳满意哈~

分辨、辨别、明辨是非、辨认、辨证、辨证论治、辨析、不辨菽麦、鉴貌辨色、辨识、明辨、辨色、辨白、剖辨、辨论、辨明、辨正、考辨、争辨、离经辨志、逞辨、晰毛辨发、辨日炎凉、真伪莫辨、辨才、辨解、辨日、辨物居方、烈火辨日、甄辨、辨士、申辨、辨人、历历可辨、

辨别,辨认,辨识,辨伪,辨证,辨析,辨出,辨明, 辨别方向,辨明是非,辨别真假,辨证求因,辨证论治,辨别不清,

分辨、辨别、争辩、答辩、辩驳、辩护、辩解

辩(争辩)(辩论) 辨(分辨)(辨别) 辫(麻花辫)(辫子)

1. 辨认 [ biàn rèn ] ①分析辨别并做出判断.②辨别出或看出是以前知道的某事或某人.2. 辨别 [ biàn bié ] 对不同的事物在认识上加以区别.3. 分辨 [ fēn biàn ] 区分辨别.4. 辨析 [ biàn xī ] 辨别分析.5. 辨正 [ biàn zhèng ] 辨明是非,改正谬误.6.

gtbt.net | qmbl.net | hyfm.net | lyxs.net | gyzld.cn | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.acpcw.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com