acpcw.com
当前位置:首页>>关于朝代口诀三皇五帝始的资料>>

朝代口诀三皇五帝始

歌诀一 三皇五帝始,尧舜禹相传.夏商与西周,东周分两段.春秋和战国,一统秦两汉.三分魏蜀吴,二晋前后延.南北朝并立,隋唐五代传.宋元明清后,皇朝至此完.歌诀二 唐虞夏商周完东,春秋战国秦末烽,汉分三国收魏晋,南北朝夕隋唐风,五

三皇五帝夏商周,春秋战国乱悠悠.秦汉三国东西晋,南朝北朝是对头.隋唐五代又十国,宋元明清帝王休.…….

《史记五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝

五帝是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(这是最常见的说法)下面是百科引用:五帝一般是指指中国上古传说中的五位圣明君主.最为流行的说法是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜.其次是朝廷官方祭祀礼仪的专用词汇,是最高祭祀等级的

朝代歌 三皇五帝始,尧舜禹相传.夏商与西周,东周分两段.春秋和战国,一统秦两汉.三分魏蜀吴,二晋前后延.南北朝并立,隋唐五代传.宋元明清后,皇朝至此完.

中国历史朝代歌诀 歌诀一 三皇五帝始,尧舜禹相传. 夏商与西周,东周分两段. 春秋和战国,一统秦两汉. 三分魏蜀吴,二晋前后延. 南北朝并立,隋唐五代传. 宋元明清后,皇朝至此完. 歌诀二 唐虞夏商周完东,春秋战国秦末烽,

三皇五帝始,尧舜禹相传.夏商与西周,东周分两段.春秋和战国,一统秦两汉.三分魏蜀吴,二晋前后延.南北朝并立,隋唐五代传.宋元明清后,皇朝至此完.

1、三皇五帝夏商周,春秋战国乱悠悠.秦汉三国东西晋,南朝北朝是对头.隋唐五代又十国,宋元明清帝王休.2、 夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉,三分魏楚吴,二晋前后沿,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,皇朝至此完.

这就是中国的朝代呗,最开始是三皇五帝时期,然后就是,夏商周三个朝代,接着就是春秋和战国最混乱的朝代,然后就是秦,汉,三国,东西两晋,南北朝,然后就是唐,宋,元,明,清,,,

中国的历史从三皇五帝开始,尧舜禹三代先王代代相传.接着是夏朝、商朝、与西周.东周分为两个阶段:春秋和战国.从秦朝、西汉、东汉开始,中国进入了大一统的时期.东汉后面是三分天下:魏蜀吴.后面是西晋与东晋的延续.从东晋开

4585.net | fkjj.net | 3859.net | zxqt.net | wwfl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.acpcw.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com